AKTUELLT

Nästa Dialog- och kunskapsforum sker våren 2020.

Välkommen till Framtidens stambyte, 24/10

I rapporten Renoveringskompetens framgår det att det finns 800 000 lägenheter i Sverige som behöver renoveras. En stor del av dessa ligger inom de så kallade miljonprogrammet och en stor del av dessa kommer behöva stambytas.

Sveriges fastighetsbolag står inför gigantiska utmaningar. Situationen behöver åtgärdas. Och det börjar bli akut.

Vi tar därför initiativet till ett dialog- och kunskapsforum “Framtidens Stambyte” för att diskutera och söka lösningar tillsammans.

Exempel på tankar och frågeställningar under dagen:

  • TID: investera tid för att få tid
  • MILJÖ: boende-, arbets- och planetmiljö
  • HÅLLBARHET: medvetna val för minskad kostnad
  • EKONOMI: är lägsta pris verkligen lägsta pris
  • ANSVAR: yrkesgrupper med tydligare ansvar och samarbete
  • SAMARBETE: kommunikation och samverkan är en investering

Varmt välkommen torsdag 24 oktober 2019.

Tid: kl 8.30-12.00

Plats: Krukmakargatan 22.

Kostnadsfri frukost, frukt och fika ingår.

Anmälan till rickard@byggkommunikation.se senast 21/10.

Här finner du programmet: Framtidens stambyte 24/10 Pdf

Följ med i vad som händer

Vi hänger med i utvecklingen och gör omvärldsbevakning till en vana.


METOD FÖR HÅLLBARA STAMBYTEN


Svensk Byggtjänst uppmärksammar SPIKE-metoden på sin sida Renoveringsinfo.

KOMMUNICERA BÄTTRE I PROJEKT


En kommunikationsportal för all kontakt med de boende om eventuella tillval, vattenavstängningar och annat som rör stambytet.

FIBO VÄGGSYSTEM


Ett enkelt och effektivt alternativ till kakel med låg konsekvenskostnad tillsammans med SPIKE-metoden.

Att skapa framgångsrika stambyten

SPIKE-metodens fundament är en grund med syfte att alla inblandade kan vinna på ett standardiserat stambyte. Kommunikation, Standardisering, Prefabricering, Integration, Kommunikation och Ekonomi. Fem delar som tillsammans med struktur och tydlig styrning skapar möjligheterna för stambytet som är både effektiva, lönsamma och hållbara. LÄS MER HÄR

SPIKE-metoden, en standard för hållbara stambyten.

Byggkommunikation erbjuder bland annat SPIKE-metoden, en standard för hållbara stambyten. Den innebär stora fördelar för alla inblandade parter. Liksom för  miljön. Exempel på fördelar med SPIKE-metoden är fast pris, fast tid med ett mer skonsamt kvarboende.

Nästa träff 27/3, 2020

Nyheter

Framtidens stambyte - Ett dialog- och kunskapsforum för ökad kommunikation och mer värde.

Kontakt

Adress: Klockarvägen 4, 141 61 Huddinge

E-post: rickard@byggkommunikation.se

Telefon: 070-402 05 75

Copyright 2019 @ All Rights Reserved