Värdegrund

SPIKE-metodens värdegrund

Renoveringsbehovet av Miljonprogrammet och andra lägenheter i Sverige kan ses som ett berg som växer med tiden. Kostnaden för renovering är hög och det har inte funnits tillräckligt kostnadseffektiva tillvägagångssätt för att ens kapa topparna. Med värdeorden tid, miljö och hållbarhet vill SPIKE-metoden erbjuda lösningar som gör att vi kan sluta skjuta det växande renoveringsberget framför oss.  

TID

Vi vet att tid är pengar. Med sitt fokus på den värdeskapande tiden är SPIKE-metoden det kostnadseffektiva alternativet i debatten mellan Hyresgästföreningen och fastighetsägarna.

Ur fastighetsägarnas perspektiv är det inte ekonomiskt försvarbart att renovera om inte hyran på lägenheten får höjas, eftersom underhållet då äter upp kapital som inte växer och gör att de inte har råd att hålla fastigheten i gott skick.

Hyresgästföreningen vill i sin tur hålla hyrorna så låga som möjligt för sina medlemmar. Resultatet blir vattenskador som kostar försäkringsbolagen, fastighetsägarna och de boende både angelägenhet och pengar.

SPIKE-metoden är designad för högsta värdeskapande tid, som ger ökad lönsamhet och möjliggör kostnadseffektivt underhåll.

MILJÖ

Vi ser miljön ur ett bredare perspektiv – den är både vår omgivning och vår omvärld. Därför innefattar vårt miljöarbete såväl arbets- och boendemiljö som hela vår planet.

Vårt arbetsmiljöarbete handlar om att jobba smartare och inte slita på våra kroppar. Med SPIKE-metoden reduceras den tunga belastningen för hantverkarna. 

Bättre boendemiljö skapar vi genom ett skonsamt kvarboende. Tack vare den effektiva momentplaneringen kortar SPIKE-metoden insatstiden i varje enskild lägenhet, vilket skapar en både tryggare och renare miljö för de boende: tryggare eftersom det är färre hantverkare som springer i lägenheten, och renare då metoden begränsar spridning av damm, vilket också ger friskare lungor.

Den smidiga och kontinuerliga kommunikationen mellan entreprenör och boende ökar känslan att det verkligen är de boende som står i fokus, under hela projektet.

SPIKE-metoden värnar därtill hela planeten genom låga utsläpp och minskad resursanvändning. Samtliga produkter och artiklar som används inom metoden är miljöcertifierade genom Byggvarubedömningen, vars klassificeringar borgar för resurssnål/resursmedveten materialframställning.

HÅLLBARHET

FN:s globala mål för hållbar utveckling är idag vägledande inte bara inom byggbranschen utan i alla delar av en hållbar samhällsplanering.

Inom bygg är det gynnsamt att analysera hur materialens livscykel ser ut (LCA). Här bidrar SPIKE-metoden med lösningar för långsiktigt hållbart byggande.

Renoveringsmetoden är baserad på luftade konstruktioner som reducerar mängden kostsamma rivningsmassor och gör eventuella framtida fuktskador mindre omfattande och enklare att åtgärda. Därmed hålls konsekvenskostnaderna låga.

Vi arbetar också med väletablerade leverantörer som tillhandahåller reservmaterial den dag det skulle behövas. En trygg och säker tillgång till klimatsmart material gör SPIKE-metodens renovering långsiktigt hållbar.

I såväl metod som utförande tar vi ansvar för hållbarhet i framtidens boendelösningar.

FRAMTIDENS STAMBYTE 24/10


800.000 lägenheter behöver renoveras inom de närmaste åren. Hur ska det gå till?

SPIKE-metoden, en standard för hållbara stambyten.

Byggkommunikation erbjuder bland annat SPIKE-metoden, en standard för hållbara stambyten. Den innebär stora fördelar för alla inblandade parter. Liksom för  miljön. Exempel på fördelar med SPIKE-metoden är fast pris, fast tid med ett mer skonsamt kvarboende.

Nästa träff 27/3, 2020

Nyheter

Framtidens stambyte - Ett dialog- och kunskapsforum för ökad kommunikation och mer värde.

Kontakt

Adress: Klockarvägen 4, 141 61 Huddinge

E-post: rickard@byggkommunikation.se

Telefon: 070-402 05 75

Copyright 2019 @ All Rights Reserved