De tre hörnpelarna

SPIKE-metodens tre hörnpelare

SPIKE-metoden är en standard för renovering av badrum, inklusive VA-stammar i flerbostadshus. Med det sammantagna värdet av metodens tre indelningar – Luftad konstruktion, Momentlogistik och Standardtidplan genereras ett hållbart byggande med miljöansvar för person och planet samt lägre konsekvenskostnader för eftermarknad. Färre och metodutbildade hantverkare ger större verkningsgrad och minskad risk för kvalitetsfel och garantiarbete. Med fast tid och fast pris.

Direkta förbättringar mot traditionellt stambyte är:

  • Fast tid
  • Fast pris
  • Bättre arbetsmiljö
  • Bättre boendemiljö
  • Mindre miljöbelastning
  • Mer hållbar/kostnadseffektiv eftermarknad


Genom att bestämma hur ett stambyte ska gå till uppnår vi ökad kontroll. En tydligt definierad process påverkar faktorer som tid, pengar, miljö och hållbarhet. Metoden vilar på dessa tre huvudindelningar:

MOMENTLOGISTIK

Vi har valt att arbeta med ett standardiserat material i SPIKE-metoden, allt material är utprovat efter två kategorier: Det ena är enkelhet - det ska vara lätt att göra rätt. Det andra är tid - valet mellan två artiklar väger mot den som är mest totalekonomisk, där vinner den artikel som gör att just det momentet går snabbare att genomföra, även fast priset kan vara högre. För att använda det gamla ordspråket – ”Ta igen på gungorna vad man förlorat på karusellen”.

STANDARDTIDPLAN

För att driva ett framgångsrikt projekt behövs en tidplan. Den föregås såklart av en bra projektering där förutsättningarna avgör hur lång tid stambytet kommer tar.

Vi har sett behovet av att vara klar i tid, det är en vinst för alla inblandade när projekt håller sitt slutdatum. Därför har vi tagit fram en Standardtidplan att arbeta efter, den berättar vad som ska göras, när och hur det ska göras och vem som gör det.

Tidplan innehåller samtliga moment, standardiserade och tidsatta vilket gör det enkelt att ligga i fas. Den ger alla berörda en klar bild om status och den är grunden för vår korta renoveringstid på 10 dagar och där den boende också kan bo kvar i sin lägenhet under tiden.


Just för att metoden är uppbyggd på ett förutbestämt material, att alltid göra på samma sätt, kan vi hela tiden bli bättre - marknaden för teknik utvecklas hela tiden och vi vill ligga i framkant tillsammans med den och göra det ännu mer kostnadseffektivt att stambyta. Att välja rätt artiklar har stor påverkan på både kvalitet och tid.

Allt ingående material i SPIKE-metoden är miljöcertifierat, det innebär att processen för framställning av produkten samt materialval är bedömt och miljöklassificerade. Alla våra artiklar ska syfta till att minska miljöbelastningen på samhället lokalt och globalt, bra miljöval helt enkelt.

För att öka den värdeskapande tiden ytterligare har materialet i varje leverans fördelats i momentpaket – med dessa paket minimerar vi tidsspill, alla ingående artiklar för till exempel montaget av ett tvättställ kommer samlat i ett och samma paket. Nu är det slut med att leta efter material då samtliga moment i stambytet har ett sådant paket – vi har skapat en momentlogistik som gör det lättare att vara produktiv.

LUFTAD KONSTRUKTION

Vid rätt förutsättningar gör vi ett stambyte på 10 dagar. Den bygger på att vi använder en teknik som gör det möjligt att bland annat slippa uttorkningstider i fuktskadade badrum, dvs en Luftad konstruktion. Tekniken har använts för stambyten sedan början på 2000 talet fram tills idag.


Vad är luftad konstruktion?

Enkelt beskrivet byggs ett rum inuti det gamla badrummet. Mellan dessa två rum säkerställs en s.k. luftspalt på 1 cm. Genom att trycksätta detta utrymme skapas en rörelse där luft styrs/tas in via en ventil mot hallen, leds vidare genom luftspalten, från golv till tak, och ut med ordinarie frånluft från badrummet. För att funktionen ska vara godkänd behöver fastigheten ha mekanisk frånluft.


Hur mycket mindre blir rummet?

I snitt blir rummet 0,3 kvm mindre, det är motsvarande 3 klinkerplattor på 10 x 10 cm styck. (gäller för ett rum med storleken 2 x 2 m där varje ny vägg bygger 3,5 cm)


Varför luftad konstruktion?

Den yta av 3 klinkerplattor används som en kanal att transportera ut/bort den fukt som kan finnas i gamla badrummets golv och väggar – vi ser till att den fukten försvinner och att ny fukt inte påverkar badrummet på sikt. Med ett konstant grundflöd på ca 2 liter per sekund säkerställs ett torrt klimat i luftspalten. Skulle en fuktskada ändå uppstå går det att med ett förhöjt luftflöde sköta denna uttorkning.

Vi har också ökat kontrollen för att begränsa eventuella missöden – alla rör och slangar är placerade inuti badrummet, skulle ett läckage uppstå kommer det att synas tydligt.

SPIKE-metoden, en standard för hållbara stambyten.

Byggkommunikation erbjuder bland annat SPIKE-metoden, en standard för hållbara stambyten. Den innebär stora fördelar för alla inblandade parter. Liksom för  miljön. Exempel på fördelar med SPIKE-metoden är fast pris, fast tid med ett mer skonsamt kvarboende.

Nyheter

Framtidens stambyte - Seminarium om hur och vad vi kan göra bättre

Oktober 24, 2019

Kontakt

Adress: Klockarvägen 4, 141 61 Huddinge

E-post: rickard@byggkommunikation.se

Telefon: 070-402 05 75

Copyright 2019 @ All Rights Reserved