De tre hörnpelarna

SPIKE-metodens tre hörnpelare

SPIKE-metoden är en standard för renovering av badrum, inklusive VA-stammar i flerbostadshus. Med det sammantagna värdet av metodens tre indelningar – Luftad konstruktion, Momentlogistik och Standardtidplan genereras ett hållbart byggande med miljöansvar för person och planet samt lägre konsekvenskostnader för eftermarknad. Färre och metodutbildade hantverkare ger större verkningsgrad och minskad risk för kvalitetsfel och garantiarbete. Med fast tid och fast pris.

Direkta förbättringar mot traditionellt stambyte är:

  • Fast tid
  • Fast pris
  • Bättre arbetsmiljö
  • Bättre boendemiljö
  • Mindre miljöbelastning
  • Mer hållbar/kostnadseffektiv eftermarknad


Genom att bestämma hur ett stambyte ska gå till uppnår vi ökad kontroll. En tydligt definierad process påverkar faktorer som tid, pengar, miljö och hållbarhet. Metoden vilar på dessa tre huvudindelningar:

MOMENTLOGISTIK

Vi har valt att arbeta med ett standardiserat material i SPIKE-metoden, allt material är utprovat efter två kategorier: Det ena är enkelhet - det ska vara lätt att göra rätt. Det andra är tid - valet mellan två artiklar väger mot den som är mest totalekonomisk, där vinner den artikel som gör att just det momentet går snabbare att genomföra, även fast priset kan vara högre. För att använda det gamla ordspråket – ”Ta igen på gungorna vad man förlorat på karusellen”.

STANDARDTIDPLAN

För att driva ett framgångsrikt projekt behövs en tidplan. Den föregås såklart av en bra projektering där förutsättningarna avgör hur lång tid stambytet kommer tar.

Vi har sett behovet av att vara klar i tid, det är en vinst för alla inblandade när projekt håller sitt slutdatum. Därför har vi tagit fram en Standardtidplan att arbeta efter, den berättar vad som ska göras, när och hur det ska göras och vem som gör det.

Tidplan innehåller samtliga moment, standardiserade och tidsatta vilket gör det enkelt att ligga i fas. Den ger alla berörda en klar bild om status och den är grunden för vår korta renoveringstid på 10 dagar och där den boende också kan bo kvar i sin lägenhet under tiden.


Just för att metoden är uppbyggd på ett förutbestämt material, att alltid göra på samma sätt, kan vi hela tiden bli bättre - marknaden för teknik utvecklas hela tiden och vi vill ligga i framkant tillsammans med den och göra det ännu mer kostnadseffektivt att stambyta. Att välja rätt artiklar har stor påverkan på både kvalitet och tid.

Allt ingående material i SPIKE-metoden är miljöcertifierat, det innebär att processen för framställning av produkten samt materialval är bedömt och miljöklassificerade. Alla våra artiklar ska syfta till att minska miljöbelastningen på samhället lokalt och globalt, bra miljöval helt enkelt.

För att öka den värdeskapande tiden ytterligare har materialet i varje leverans fördelats i momentpaket – med dessa paket minimerar vi tidsspill, alla ingående artiklar för till exempel montaget av ett tvättställ kommer samlat i ett och samma paket. Nu är det slut med att leta efter material då samtliga moment i stambytet har ett sådant paket – vi har skapat en momentlogistik som gör det lättare att vara produktiv.

VÅTRUMSTEAM

Ett sammansatt och certifierat team bygger samtliga moment under stambytet. På detta vis minskar antalet yrkesgrupper, den s.k. gränsdragningslistan, och ledtiderna mellan dessa. Med färre yrkesgrupper kortas tidplanen och risken för hinder och kvalitetsfel minimeras. Slutresultatet blir bättre då alla i våtrumsteamet är specialister.

SPIKE-metoden, en standard för hållbara stambyten.

Byggkommunikation erbjuder bland annat SPIKE-metoden, en standard för hållbara stambyten. Den innebär stora fördelar för alla inblandade parter. Liksom för  miljön. Exempel på fördelar med SPIKE-metoden är fast pris, fast tid med ett mer skonsamt kvarboende.

Nästa träff 27/3, 2020

Nyheter

Framtidens stambyte - Ett dialog- och kunskapsforum för ökad kommunikation och mer värde.

Kontakt

Adress: Klockarvägen 4, 141 61 Huddinge

E-post: rickard@byggkommunikation.se

Telefon: 070-402 05 75

Copyright 2019 @ All Rights Reserved