De sju stegen

SPIKE-metodens sju standardsteg

Genom en tydlig struktur och en standardiserad process skapas förutsättningarna för en smidig arbetsgång. Då vet alla inblandade vet vad de ska göra, när de ska göra det och vem som ska göra det. Det handlar om att göra rätt från början i alla led. Här är några exempel på områden och tänkande som finns inbyggt i SPIKE-metoden.

Material

 • Rätt miljöval
 • Rätt montage- och torktid
 • Rätt kompatibilitet – allt material är för ändamålet utval

 

Projektering

 • Rätt mängd av material
 • Rätt leveranstid
 • Rätt sluttid

 

Utförande

 • Rätt montageordning
 • Rätt tid i varje badrum
 • Rätt antal hantverkare och yrkesgrupper

1. UTBILDNING

Valet av entreprenör och den kunskap de tar med sig ut i projektet är en stor del av framgången med SPIKE-metoden. Utvalt företag driver totalentreprenaden och tar in överenskomna underentreprenörer. Tanken är att ta sig an ett stambyte med en bredare syn, där färre yrkesgrupper gör fler arbetsmoment i projektet än traditionellt.

Utmaningen är att tänka utanför boxen, att anamma ny teknik och använda framtidens material.

Hantverkarna utbildas i SPIKE-metoden, där fokus ligger på att förstå upplägget och följa stambytets förutbestämda momentordning. Det läggs stor vikt vid att skapa en trygg kontakt med de boende. Vi är inne i någons hem - där måste vi visa respekt, både i hur vi kommunicerar och hur vi arbetar.

Under sammanlagt två dagar diskuteras metoden, varvat med materialkännedom och praktiskt arbete. Väl ute i det första projektet följer en instruktör med och säkerställer att metoden utförs på rätt sätt.

2. LEVERANSTID

Är beställaren nöjd fattas beslut om att projektet ska genomföras. Från det att en beställning läggs tar det mellan 8 och 10 veckor innan leverans sker och projektet kan starta.

3. PROJEKTERING

Projektet inventeras tillsammans med utvald entreprenör. Här identifieras badrumstyperna, förslag ges på planlösning och eventuella tillgänglighetskrav diskuteras. Övriga installationer som stråk eller cirkulationspump kan också bli aktuella.

Allt projekteras för att därefter leverera bygghandlingar för projektet samt underlag till så kallat Drift och Underhåll.

Utefter dessa uppgifter kan sedan komplett material beräknas.

4.MATERIALBESTÄLLNING

För att inte allt material ska komma ut till projektet samtidigt läggs beställning allteftersom projektet fortskrider. En leveransprognos tas fram utefter bestämd tidplan vilket genererar en korrekt leveranstakt för varje stamrenovering.

När lagret av material för pågående stam börjar ta slut är också stammen klar – då levereras materialet till nästa stam som kan påbörjas.

5. FÖRBEREDELSER I PROJEKTET

Varje projekt ska ha en så kallad Arbetsplatsdisposition (APD-plan). Den beskriver hur området ska användas gällande placering av manskapsbodar, avfallshantering och material. Avfallshantering i projektet sker genom avtalad leverantör - standardfraktioner vi valt att arbeta med är:

 • Fyllnadsmassor
 • Skrot och metall
 • Brännbart
 • El-avfall
 • Farligt avfall

Fastigheter har i regel en relativt begränsad yta och det gäller att planera rätt så den dagliga verksamheten i området kan fortgå.

Vi lägger stort vikt vid den boendes säkerhet. Till exempel är gården och ytan nära stambytet ett utsatt område, där minimerar vi upplag av material och ersätter det med containrar– det ger en säker förvaring av materialet och mer plats för de boende.

Efter överenskommelse ingår även utplacering av vagnar för dusch- och toalettmöjligheter. Det ska vara enkelt för de som bor kvar under stambytet att gå på toaletten mitt i natten – därför erbjuder vi möjligheten att tillhandahålla en tillfällig toalett i varje lägenhet. Det är ett miljövänligt val där byte och hämtning av toa utförs av etablerade leverantörer.

6. MATERIALLEVERANS

Vi vill att leveranserna till våra projekt ska påverka miljön så lite som möjligt. Därför har vi begränsat antalet leveranser – en transport för varje stam innebär mindre koldioxidutsläpp, samtidigt som färre transporter bidrar till en säkrare boende- och arbetsmiljö. Vi väljer samarbetspartners som använder miljövänligare drivmedel.

Materialet förvaras i containrar, nära anslutna till pågående stam, som fylls på enligt leveranstidplanen. Större material som till exempel skivor förvaras i större lager, även där är container ett standardiserat val.

7. BYGGSTART

Inför att arbetet med varje ny stam inleds kommer de som bor där att få nödvändig information, för att stambytet ska gå så bra och smidigt som möjligt. En viktig del är att förbereda sitt hem genom att plocka undan det man är rädd om – även en undanplockad hall ger bästa förutsättningar för en bra start.

Med en tydlig dialog blir stambytet både enklare och trevligare.

Under stambytet kommer 28 moment att genomföras – allt från avisering inför och uppbyggnad av nytt badrum till slutstädning. Det ska vara enkelt att följa med, därför lämnas infomation i brevlådan till varje berört hushåll samt lapp i trapphuset. Där står det om till exempel vattenavstängningar och annat som rör stambytet.

Att som hyresgäst veta vad som händer i projektet kan vara avgörande för hur upplevelsen av stambytet blir.

SPIKE-metoden, en standard för hållbara stambyten.

Byggkommunikation erbjuder bland annat SPIKE-metoden, en standard för hållbara stambyten. Den innebär stora fördelar för alla inblandade parter. Liksom för  miljön. Exempel på fördelar med SPIKE-metoden är fast pris, fast tid med ett mer skonsamt kvarboende.

Nästa träff 27/3, 2020

Nyheter

Framtidens stambyte - Ett dialog- och kunskapsforum för ökad kommunikation och mer värde.

Kontakt

Adress: Klockarvägen 4, 141 61 Huddinge

E-post: rickard@byggkommunikation.se

Telefon: 070-402 05 75

Copyright 2019 @ All Rights Reserved